Sök operatör

Sök operatör

Här kan du ta reda på vilken operatör ett telefonnummer tillhör.


Till e-tjänsten

Sök i nummerplaner

Sök i nummerplaner

Här kan du söka i nummerplanerna.Till e-tjänsten

Administrera konto

Administrera konto

Här kan du som administratör lägga till, ändra eller ta bort användare som företräder din organisation.

Till e-tjänstenAnsökan nummerkapacitet

Ansökan nummerresurser

Här kan du som operatör ansöka om, överlåta eller lämna tillbaka nummerresurser.Till e-tjänstenAnsökan tekniska koder

Ansökan tekniska koder

Här kan du som operatör ansöka om, överlåta eller lämna tillbaka koder ur tekniska planer.


Till e-tjänsten